Om Podtoppen

Podtoppen er Norges offisielle toppliste og måling av norske podkaster. Målingen eies av NRK, Schibsted, Bauer Media, P4-gruppen og Moderne Media. Den finansieres av eierne og aktører som har tilsluttet seg målingen.

Kantar har fått oppdraget med å teknisk samle, sammenstille, faglig kvalitetssikre og publisere målingen hver uke. Ny liste publiseres onsdager kl. 12:00

I dag er følgende aktører og plattformer med i målingen:

Podkaster som benytter seg av en av disse plattformene er automatisk med i målingen, og det er plattformen som er ansvarlig for å sende podkastens serverlogger til Kantar.

Fra 1. april 2021 driftes Podtoppen av en styringsgruppe som består av representanter for eierne, samt to eksterne styremedlemmer. Kun aktører og plattformer som har tilsluttet seg målingen og som er med på å finansiere den, kan nominere styremedlemmer. Kandidater må meldes til podtoppen@gmail.com innen 28. februar og beslutningen tas i midten av mars.

Hvordan kan din podkast bli målt?

Alle norske podkaster som ønsker det skal kunne delta i målingen og Styringsgruppen har i arbeidet med lista lagt vekt på at deltagelse skal ha så lav pris og teknisk terskel som mulig. Som utgangspunkt gjelder følgende fire kriterier:

  • Podkasten skal i hovedsak oppfattes å være norsk
  • Innholdet skal ikke bryte norsk lov
  • Deltagelse i målingen er betalt etter gjeldende pris innen forfall
  • Podkasten evner å levere relevante serverlogger på en troverdig måte

Den avgjørende faktoren for å kunne bli målt er at podkasten teknisk ligger på en publiseringsplattform som kan levere serverlogger til målingen. Dette betyr at podkaster enten kan publisere via én av aktørene som allerede leverer slike logger, eller gå i dialog med sin nåværende plattform og be dem utlevere logger til målingen. Dette er nærmere beskrevet i punktene nedenfor.

For øyeblikket leverer følgende plattformer data til Podtoppen.no: NRK Intern, Bauer Media Intern, P4-gruppen Intern, Podspace, Acast, Omny.

Acast leverer i dag serverlogger for flere podcaster til Kantar. Fra Podtoppens side ligger alt teknisk tilrette for at podcaster som benytter Acasts plattform kan bli målt. Hvis du benytter Acast eller Acast Open og likevel ikke er med i målingen må du ta kontakt med plattformen direkte på support@acast.com

Det nevnes også at Styringsgruppen i særskilte tilfeller har enerådig rett til å ekskludere podkaster eller enkeltepisoder fra målingen dersom dennes fortsatte deltagelse står i fare for å skade målingens eller de andre deltakernes troverdighet, omdømme, samarbeidspartnere, økonomi eller lignende.

Hva koster det å bli målt?

Den vesentligste kostnaden ved målingen er mottak og analyse av store datamengder fra serverlogger. Målingen finansieres derfor av hver publiseringsplattform som leverer logger, ikke hver enkelt podkast. Dersom du er på en plattform som allerede leverer serverlogger, så er kostnaden tatt av plattformen og du kan delta i målingen. Styringsgruppen anbefaler podkaster på samme plattform å dele på regningen. Dersom en helt ny plattform ønsker å delta med serverlogger vil det være en engangs etableringsavgift og en årlig driftskostnad. Ta kontakt med Styringsgruppen for detaljer.

Slik fungerer målingen teknisk

Podkast som teknologi setter klare begrensninger og gjør det komplekst å utvikle enhetlige målinger. Årsaken er det fragmenterte markedet med mange publiseringsplattformer, distributører og avspillere for sluttbrukeren. Den eneste hensiktsmessige måten å måle enhetlig på tvers av et slikt fragmentert økosystem er å analysere serverloggene fra der selve episode-lydfilen er lagret og blir levert videre til distributør og avspiller.

Podtoppen analyserer loggene etter et felles regelsett beskrevet nedenfor og presenterer følgende to tall per uke:

Strømmet/nedlastet – Viser hvor mange episoder som totalt er avspilt eller nedlastet den aktuelle uken. Avspillingene telles innenfor et 24 timers vindu og legges sammen. Tallet inkluderer også tidligere episoder, ikke kun de som er publisert denne uken. Selv om stadig flere hører podkaster strømmet direkte, finnes det ikke en teknisk mulighet til å skille på strømmet og nedlastet. Dette tallet kan derfor ikke betegnes som en garantert lytting i tradisjonell forstand.

Unike enheter – Viser antall unike enheter som har strømmet eller nedlastet minst én episode i gjeldende uke. Unike enheter telles innenfor et 7 dagers vindu. Målingen er basert på en kombinasjon av enhetens IP-adresse og useragent og summerer unike enheter for den aktuelle uken. Tallet ligner mediebransjens tradisjonelle betegnelse «rekkevidde», men kan ikke direkte sammenlignes fordi det telles unike enheter og ikke unike mennesker.

Normalt vil «Strømmet/nedlastet» være betydelig høyere enn «Unike enheter» fordi hver enhet ofte hører flere episoder fra samme enhet. Det viktigste kravet for å kunne bli målt er altså at podkasten publiseres på en plattform som kan levere rå serverlogger til målingen. Podtoppen har via Kantar etablert et automatisert mottak av serverlogger og bruker et felles regelsett for tolkning og generering av målingen hver uke. Vi har så langt som mulig fulgt IABs (Interactive Advertising Bureau’s) Podcast Measurement Technical Guidelines Versjon 2.0 finnes her. Den norske fremgangsmåten beskrives i Kantars dokument Podkast Measurement Norway Technical Guide (last ned her).

Kort og «menneskelig» forklart tolkes loggene på følgende måte:

  • Loggene kvalitetssikres og vaskes for kjente roboter og andre tekniske detaljer som med stor sannsynlighet ikke stammer fra et menneske
  • Det må være lastet ned minst 60 sekunder lyd fra en episode for å telle med i målingen.
  • Styringsgruppen tillater ingen former for autoplay. Sluttbrukeren skal selv ha valgt enten episoden eller trykket «play» for å spille av en episode.
  • Styringsgruppen anbefaler at alle episoder alltid spilles direkte av fra serveren som leverer serverlogger. Dersom en podkast blir mellomlagret hos en distributør vil ikke disse tallene komme med i målingen av podkasten. Det er erfaringsmessig få distributører som gjør dette, og her kan ofte dette forhandles bort.
  • Regelsettet er likt for alle podkaster som deltar i målingen og sikrer sammenlignbare tall på tvers av podkaster og plattformer som følger IABs anbefalinger, selv om mindre avvik i praksis kan forekomme.

Metodeendring fra uke 44/2021:

Kantar har i samråd med Styringsgruppen gjort en justering av beregningsmetoden for tallene på Podtoppen. Rent teknisk innebærer endringen en overgang fra beregning basert på Byte Range til en beregning basert på Bytes Served. Forskjellen på disse er at Byte Range viser mengde data som er etterspurt, mens Bytes Served viser mengde data som er levert. Den nye beregningsmetoden vil derfor gi mer nøyaktige tall, være mer i tråd med tilsvarende internasjonale beregninger og gjennomføres fordi alle deltakerne på Podtoppen nå leverer data som gjør de nye beregningene mulig. Endringen gjelder fra rapporteringen 10.11.2021, og gjelder første gang for tallene for uke 44/2021. Det er ventet at beregningsmetoden vil gi utfall for enkelte podkaster, i de fleste tilfeller mer nøyaktige og positive, mens enkelte vil være stabile og et fåtall kan se en mindre nedgang.

Kontaktinformasjon

Styringsgruppen kan kontaktes på e-post: podtoppen@gmail.com