Jusspodden
Society & Culture

Jusspodden

Podkast 4

Har du tenkt på hvor mye av det du gjør i løpet av dagen som i bunn og grunn er jus? Hvor mye av det vi hører om i media, som politikerne snakker om og som vi mener noe om, som faktisk er jusrelatert? Omtrent alle sider av livet og samfunnet vårt reguleres av lover og regler, men hvor mye vet vi egentlig om det? Ved å snakke med eksperter om dagsaktuelle temaer, ønsker Marianne Reinertsen å bringe jusen til folket! For samarbeid: info@modernemedia.no

Siste episoder
06.06.2024
§204 Justismord pga manipulerte bevis?
30.05.2024
§203 Gaza-krigen: Hva betyr avgjørelsene til de internasjonale domstolene?
23.05.2024
§202 Grunnlovsendringer som bolverk mot autoritære krefter
16.05.2024
§201 Troll, fattigfolk og feminisme i Magnus Lagabøtes landslov
09.05.2024
§200 Politivold: Hvor går grensene for politiets maktbruk?

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet