Are og Odin
Comedy

Are og Odin

Podkast 4

En bygutt og en sauebonde bygger bro mellom rurale og urbane strøk. Og godt er det, for verden er om mulig enda galere enn før. Klodens befolkning trenger noen som minner oss på at vi må være snille og greie med hverandre. Are og Odin tar gledelig på seg den jobben, samtidig som de kjekler og styrer og kauker og synger underveis. - Da Are og Odin sluttet på P3 i 2005 oppsto et tomrom i norsk radio. Det ble aldri fylt av noen andre, så da kom vi like godt tilbake på lufta, forklarer programmets kaptein Are Sende Osen. - Enig! gauler Odin Jensenius lykkelig.

Siste episoder
25.09.2021
Regjeringskabal, Roland, Rein
18.09.2021
Valg, Vladimir og Vassbord-veger
11.09.2021
Kongerekka, kvinnekamp og kina
04.09.2021
Vås, vissvas, vaksine!
28.08.2021
Are og Odin er tilbake!!

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet