Sirkulér
Business

Sirkulér

Podkast 4

Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig. Denne omstillingen er esensiell om vi skal nå klimamålene og stoppe tapet av naturmangfold. Til podcasten inviteres folk som jobber for at dette skal lykkes.Kontakt oss på sirkuler@avfallnorge.no.Av og med Nancy Strand og Håkon BratlandProdusert av Avfall Norge Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Siste episoder
24.01.2023
Bærekraftsmålene - krav og muligheter
16.01.2023
EU - kommisjonen sett fra innsiden del 2
10.01.2023
EU - kommisjonen sett fra innsiden del 1
13.12.2022
Skarp penn i 25 år
22.11.2022
Kundereise og design thinking

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet