Sirkulér
Business

Sirkulér

Podkast 4

Norge skal gå fra en lineær til en sirkulær økonomi der ressursene holdes i omløp så lenge som mulig. Denne omstillingen er esensiell om vi skal nå klimamålene og stoppe tapet av naturmangfold. Til podcasten inviteres folk som jobber for at dette skal lykkes.Kontakt oss på sirkuler@avfallnorge.no.Av og med Nancy Strand og Håkon BratlandProdusert av Avfall Norge Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Siste episoder
05.12.2023
Fra dritt til ressurs - avfalls- og gjenvinningsbransjen gjennom 50 år
28.11.2023
Nå kommer krav til differensiert avfallsgebyr
20.11.2023
Klimautvalgets rapport 2050
14.11.2023
Innovasjon i den sirkulære økonomien - hva skjer?
07.11.2023
Hva er det globale bildet innen avfall, gjenvinning og sikrkulærøkonomi ?

Statistikkoversikt

Unike enheter
Nedlastet/strømmet